Home > diensten

technisch advies installatie advies barbansonstraat

Project: Woningen en parkeergarage Barbanson- en Gr. Florisstraat, Voorburg

De twee projecten bestaan in totaal uit 32 woningen, 33 appartementen en een twee halfverdiepte parkeergarages in een bestaande wijk in Voorburg.

Overdevest Adviseurs heeft o.a. de technische installaties ontworpen.

>> Meer informatie

Voor al uw technisch advies en installatie advies

Bij Overdevest Adviseurs kunt u terecht voor technisch advies, installatie advies en het begeleiden van projecten. Als onafhankelijk technisch adviesbureau zijn wij zeer geschikt voor het uitvoeren van technisch onderzoek. Ons adviesbureau installatietechniek werkt met professionele apparatuur en programmatuur, hiermee ontwerpen wij de volgende technische installaties:


Maar Overdevest Adviseurs is naast het geven van technisch advies, installatie advies en het ontwerpen van technische installaties ook uw technisch adviesbureau voor het geven van energiebesparingsadviezen, het maken van berekeningen bouwaanvragen, brandpreventie het begeleiden van installatiewerkzaamheden tijdens de uitvoering en het maken van revisietekeningen.

Technisch advies en installatie advies volgens RVOI 2001

Opdrachten worden, tenzij anders overeengekomen, aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur" RVOI 2001 met bijlagen, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag.